یادش بخیر بچگیا ، شیطونیا ، تموم پنهون کاریا


بازی گرگم به هوا ، کباب کباب ، تموم اسباب بازیا


ادامه مطلب

طبقه بندی: شعر، دهه شصتی،

تاریخ : یکشنبه 6 اردیبهشت 1394 | 10:10 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات


دفتر و میز و کلاس و بچه ها یادش به خیر

خرده های گچ لب تخته سیاه یادش به خیر
 
پس کجا رفتندان دوران بازیگوشیم

زیر میز ها خنده های نا به جا یادش به خیر

روی لب های همه هر پنج شنبه خنده بود
 
شنبه ها خمیاز ه های پر صدا یادش به خیرادامه مطلب

طبقه بندی: شعر، نوستالژیک، دهه شصتی،

تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1393 | 12:04 ب.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات


روزگاری خانه هامان سرد بود
تهیه ی نفت زمستان درد بود
یک چراغ والورو یک گرد سوز
زیر کرسی با لحافی دست دوز
خانواده دور هم بودن همه
در کنار هم میاسودن همه

ادامه مطلب

طبقه بندی: شعر، نوستالژیک،

تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1393 | 10:45 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات


یاد آن روزی که تختی و حیاطی داشتیم

قُل قُل قوری و قلیان و بساطی داشتیم

عطر آویشن، ردیف استکان های بلور

زندگی شیرین تر از چای نباتی داشتیم

مادری فیروزه تر از آسمان مخملی

سایه ی مهر پدر، ظهر صلاتی داشتیمادامه مطلب

طبقه بندی: شعر، نوستالژیک، قدیمی، دهه شصتی،

تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1393 | 10:30 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات


کفش های ِ تا به تا و وصـــــــــله دار ِ مـــن کجاست؟

  خاطــــــرات ِ خوب و شیرین ِ بهـــــــــــار ِ من کجاست؟

 کـــوچه هــــــــــــــای ِ خاکـی و باهم دویــــدن هایمان

 شور و شوق ِ خنــــده ی ِ بی اختــیــار ِ من کجاست؟

  کـــــــاهگل ها عطر ِ دفتــــــــــــــرهای ِ کاهی داشتـند

   خــاک ِ باران خـــــورده ی ِ ایل وتبــــــار ِمــن کجاست؟


ادامه مطلب

طبقه بندی: شعر، نوستالژیک، قدیمی، دهه شصتی،

تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1393 | 10:06 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات


یاد ِ آن روزی که ما هـــــــــــم «آب بابا» داشتیم

دفتر ِ خط خورده ی ِ مـــــــــــــشق ِ الفبا داشتیم

کفـــــــــش هایی وصله دار و کوچک و شاید گِلی

یک دل امّـــــــــــا بی نهایــــت مثل ِ دریا داشتیم

صبح می شــــــــــد عطر ِ نان ِ تــازه و چای و پنیر

سفره ای هرچنـــد ساده دل خوشی ها داشتیم


ادامه مطلب

طبقه بندی: شعر، نوستالژیک، قدیمی، دهه شصتی،

تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1393 | 08:29 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات
.: Weblog Themes By Moheb Ali Rahat Dahmardeh :.