منم روح فردوسی نامدار
که شد شعر من در ادب شهریار
من از طوس دارم به زابل پیام
دلاور نژادان ایران سلام
شبی رستم آمد به بالین من
که برخیز ای یار دیرین من
بیا نامه ای تازه در نظم کن
مرا اندر آن راهی رزم کن

ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب زابلی، اشعار زابلی،

تاریخ : جمعه 12 دی 1393 | 10:22 ب.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات


من بی مثال وشاخصم دیوار چینم
من استوار و راسخم در امر دینم
من را هزاران بار طوفان دربه در کرد
چشمان من را سیل چندین بار تر کرد
روزی درون دستهایم رستمی بود
در وادی من هم گلی و عالمی بود

ادامه مطلب

طبقه بندی: اشعار زابلی، مطالب زابلی،

تاریخ : جمعه 12 دی 1393 | 09:45 ب.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات


یا جانا بیا جانونه مه
بیا شام دل دیوونه مه
بیا تا خونه ره خلوت بسازه
بیا برشی وه خلوت خونه مهشبی آیو و مهمون تو دلبر
زَنو دوده و قلیونه تو دلبر
زَنو دوده و قلیو ، القه القه
مه نو قلیو و قربونه تو دلبر

ادامه مطلب

طبقه بندی: اشعار زابلی، مطالب زابلی،

تاریخ : شنبه 6 دی 1393 | 10:16 ب.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات


عِیده نو باغا پر گُله
نوبتِ چَچِه بُلْبُله
بُرک پزِه کْلُوچه کُنِه
تجْگی وه زِیر دُوده کُنِه
خُسو نو چل*مشْکه کُنِه
یگ دمِه قْلَه*پُوده کُنِه
نلِّه کِه تو گیره کسِه
ور نْکشه شااِنْفسِه
مه مِی*نِه چاپِ دُو چووه
آله کِه روزِ ما شووه
خُورْد و کَلو از سرِ نو
مشْخُول شِیر و سِیتکِه

ادامه مطلب

طبقه بندی: اشعار زابلی،

تاریخ : چهارشنبه 12 آذر 1393 | 11:11 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات
اشتو میشه ک یگ زرونه و تندور بشی پاطی

در دل صاب مرده و گور گور بشی پاطی

اشتو میشه ک در جک پر روچه دل م

از تاک لگرو شتنو انگور بشی پاطی

اشتو میشه ک عروس بشینو کورگز سوزه

الوون دل بی بی و بپور بشی پاطی

ادامه مطلب

طبقه بندی: اشعار زابلی،

تاریخ : پنجشنبه 6 آذر 1393 | 11:05 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات
یگ دشت پر گل بونو فاطی سر نوور

هی دل م وجل جل بونو فاطی سرنوور

چتر چیندنو لب گلکه انار تر و تازه

چش چش ماگل بونو فاطی سر نوور

دجگ داده سر چادر خ ور پس گرد

یگ تشت پر جل بونو فاطی سر نوور

بدیل پس دوال ک کم داد وافتو

چش بستنو دل شل بونو فاطی سر نوور

ادامه مطلب

طبقه بندی: اشعار زابلی،

تاریخ : سه شنبه 4 آذر 1393 | 09:48 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظراتدل مه داشِ افسوزَه ،خداجان

که سیستو ملک نیمروزَه خداجان

اَزی رَخت که چُک کردَه و بَرما بخت

اُو ِ خواردَه و می روزَه خدا جان

ای ملک نیمروز و ای ملک نیمروز

اَزار نالَه صد لَگ آ اُ اَوسوز


ادامه مطلب

طبقه بندی: اشعار زابلی،

تاریخ : دوشنبه 17 شهریور 1393 | 10:37 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات


تو  فِکرِ ب کُ  وَ حا لِِ ای  دِلِِ مَ

خَرا بَ  آ لُ و ما لُ  و مَنزِ لِِ مَ


گِرفتارُ و غَر یبُ  اِی   خُد ا جُ

گُنه  کا رُ   مَریضِِ   بِ ِ عَلا جُ


ذَ لیلُ  و خا رُ سَر بارُ خُدایا

مَثالِِ  بُتَّ   شُو رُ خا رُ و گَیاادامه مطلب

طبقه بندی: اشعار زابلی،

تاریخ : شنبه 15 شهریور 1393 | 09:06 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات


عُناب لبِ تو خودِ عُنابِ لبِ نوبرِ باغَه

ره رفتن تو کوکِ دَری میونِ گَلَه کَفتَرِ تاقَه


ادامه مطلب

طبقه بندی: اشعار زابلی،

تاریخ : چهارشنبه 12 شهریور 1393 | 10:03 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات


کنجه حسین دادلک نونه رَ پور کرده بو
        
مردینیو خه تیر چوو چشنه کُور کرده بو


ادامه مطلب

طبقه بندی: اشعار زابلی،

تاریخ : سه شنبه 11 شهریور 1393 | 11:36 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات


دل م میخواست که خ تو گپ و خراس کنو

صحبت از گندم و جو آرد دن آس کنو

دل م میخواست که گو دشته بشو عین قدیم

شیر بدوشو ازاونو دوغ بزنو ماس کنو


ادامه مطلب

طبقه بندی: اشعار زابلی،

تاریخ : سه شنبه 11 شهریور 1393 | 10:48 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات


دِل‌مِه كبابهَ چَك چَكی

مست و خرابهَ چَك چَكی

جَلدِه خَه وا  كُ چَك چَكی

وَر تو ثوابَه چَك چَكی

 تُو مَكو دِل‌مه اُو شَدَك

 ایتوُ شَدَك و اُتوُ شَدَك

  تُو مَكو غصه نو شدك

 كَنگه‌مِه چَپٌه‌تُو شدك


ادامه مطلب

طبقه بندی: اشعار زابلی،

تاریخ : دوشنبه 10 شهریور 1393 | 08:43 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات
.: Weblog Themes By Moheb Ali Rahat Dahmardeh :.