سام نریمان، امیر زابل و سر آمد پهلوانان ایران، فرزندی نداشت واز اینرو خاطرش اندوهگین بود. سرانجام زن زیبا رویی از او بارور شد و كودكی نیكچهره زاد . اما كودك هر چند سرخ روی و سیاه چشم و خوش سیما بود موی سرو رویش همه چون برف سپید بود.

ادامه مطلب

طبقه بندی: داستانهای شاهنامه،

تاریخ : پنجشنبه 13 شهریور 1393 | 08:18 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات


در سراپرده زال کنیزی بود که بعد از مدتی باردار شد و پسری بدنیا آورد که نامش را شغاد نهادند، ستاره شناسان او را بداختر یافتند و به زال گفتند که وقتی بزرگ شود نژاد سام را تباه می کند و سیستان از او پرخروش میشود.

ادامه مطلب

طبقه بندی: داستانهای شاهنامه،

تاریخ : چهارشنبه 5 شهریور 1393 | 08:43 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات


کنون رزم سهراب و رستم شنو                   دگرها شنیدستی این هم شنو

یکی داستانست پرآب چشم                        دل نازک از رستم آید به خشم

اگر تندبادی برآید ز کنج                            به خاک افکند نارسیده ترنج

ستمکاره خوانمش ار دادگر                      هنرمند گویمش ار بی هنر

اگر مرگ دادست بیداد چیست؟                ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟

از این راز جان تو آگاه نیست                   بدین پرده اندر ترا راه نیست

ادامه مطلب

طبقه بندی: داستانهای شاهنامه،

تاریخ : سه شنبه 4 شهریور 1393 | 10:41 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات
.: Weblog Themes By Moheb Ali Rahat Dahmardeh :.