یاد ِ آن روزی که ما هـــــــــــم «آب بابا» داشتیم

دفتر ِ خط خورده ی ِ مـــــــــــــشق ِ الفبا داشتیم

کفـــــــــش هایی وصله دار و کوچک و شاید گِلی

یک دل امّـــــــــــا بی نهایــــت مثل ِ دریا داشتیم

صبح می شــــــــــد عطر ِ نان ِ تــازه و چای و پنیر

سفره ای هرچنـــد ساده دل خوشی ها داشتیم

زندگی یــــــــک ده ریالی بود در دســــــــــت ِ پدر

پول ِ توجیـــــــــبی که نه، انـــــــــگار دنیا داشتیم

بوسه ی پُر مهر مـــــــــــادر وقت ِ رفـــــتن هایمان

راه ِ خانه تا دبستان شــــــور و غــــــــوغا داشتیم

نم نم ِ باران که مـی شد مثل ِ گنجشکان ِ خیس

از پی ِ هم مــــــــــــی دویدیـم و تماشــا داشتیم

برگ بـود و خش خــــــــــش و بابای ِ پیـر ِ مدرسه

باز هـــــــــــم پاییز ِ رنگارنگ و زیــــــــــبا داشتیم

زنگ بـود و صــــــبح گاه و صـــــــف گرفتن هایمان

ناظم و یـک خـــــط کش و دل واپسی ها داشتیم

باز هم بـــــــــــوی ِ گچ و تخــــــته سیاه و نیمکت

تا معلّــــــــــم تو مـــــــی آمد شوق ِ برپا داشتیم

شــور حاضر،شوق حاضر،عشق حاضر،غم؟ نبود

باز حـاضـــــــــر غایبی دســــــتی به بالا داشتیم

درمی آوردیـــــــــــــم دفتـرهـــــایمان از توی ِ کیف

 مــشق ِ شب هایی پُراز«تصمیم ِ کبری»داشتیم

 ریزش ِ کــــــوه و قطارو«ریز علی ِ»مـــــــــــــهربان

 آتش ِ پــــــــیراهنش در ســـــــوز ِ سرما داشتیم

  مُهرهـــــــــای آفرین،صــــــــــــد آفرین،یـادش بخیر

  دفتری ازبیـــــــست های ِ زنــــــــگ ِ املا داشتیم

  باز نقّاشی و یــــــــــک جعبه مـــــــداد ِ رنگ رنگ

  خانه ای با دودکش آن ســــــــــوی ِ رویا داشـتیم

  «علم بهتر بود،یا ثروت»نوشـــــــــــتن هایــــــمان

  آرزوهای ِ قشــــــنگی زنگ ِ انشــــــــــــا داشتیم

  زنگ ِ تفــــــریح و هــــــــیاهو در حـــــیاط ِ مدرسه

  شوق ِ بازیگوشـــــــــــی«دارا»و«سارا»داشـــتیم

  زنگ ِ قبلی قــــــــهر شـــــــــاید بر سـر ِ آلوچه ای

 زنگ ِ بعــــــدی آشتی در قلب ِ هـــم جا داشتیم

 نام های ِ یــــــــــادگاری ِ کج و کــــــوله چـه شد؟

  دزدکی بر نیمــــکت ها حق ِ امـــــــــــضا داشتیم

 مثل ِ برق و بــــاد رد شــد کودکی هامان چه زود

 خواب ِ شیرین بـــــود شاید آن چـه را ما داشتیم

 کــــــاش می شد باز هــــم برگشت تا آن روزها

  کـــاش در آن نیمکت ها هم چنان جا داشتیم

منبع: chehreghanian.blogfa.comطبقه بندی: شعر، نوستالژیک، قدیمی، دهه شصتی،

تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1393 | 08:29 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات
.: Weblog Themes By Moheb Ali Rahat Dahmardeh :.