یا جانا بیا جانونه مه
بیا شام دل دیوونه مه
بیا تا خونه ره خلوت بسازه
بیا برشی وه خلوت خونه مهشبی آیو و مهمون تو دلبر
زَنو دوده و قلیونه تو دلبر
زَنو دوده و قلیو ، القه القه
مه نو قلیو و قربونه تو دلبردل مه در غریبی وا نمه شه
کسه همدرد مه پیدا نمه شه
کسه همدرد مه مثل تو دلبر
کلیدم گمشده در وا نمه شهو قربون دره دروازه مئشا
صدایت میشنَوَم ، اِستاده مئشا
صدایت میشنَوَم از دور و نزدیک
مثال غنچه گل ، تازه مئشادلم می خواد که با تو یار باشو
چو دونه در میان نار باشو
چو دونه در میون نار شیری
چو بلبل محرم گلزار باشوبخوان بلبل ، جوابت می دهم من
از ای شیشه شرابت می دهم من
دل ِ تو مئل ِ گُشته داغ کرده
از ای آئو کبابت می دهم من
از ای کوچه ور ای کوچه کنو مه
سراغ مرغ و چوچه می کنو مه
اگه دانو که دلبر کی می آیه
قلیفی زیر دوده می کنو مهاز آمدنت اگر خبر می داشتم
پیش قدمت گل ِ سمن می کاشتم
گل می کاشتم ، گل ِ گلاب می کاشتم
خاک قدمت بدیده بر می داشتمدر باغ رَوُ بلكه تو در باغ آیی
صیاد شَوُ بلكه تو در دام آیی
درویش شَه یو پوی مزارَبگیرو
شاید كه تو در پای مزارم آییصدا کردی وه قربون صدا تو
بچینو گل، بیایو در سرا تو
بچینو گل، بیایو تو نباشی
نشونو گل وه جای خاک پا توگلی از دست من بستون و بو کن
میون هر دو زلفونت فرو کن
به هر جایی که رفتی مو نبودم
همونجا با گل ِ خود گفتگو کنوه امیده که دیدار تره بینو
گل و سنبل ز دیدار تو چینو
همون شوقم بُدی سال ها و ماه ها
که یک روزه دمه با تو نشینوبرو با یار بگو یار تو اومد
گل ِ نرگس خریدار ِ تو اومد
برو با یار بگو چشم ِ تو روشه
امو یار ِ وفادار تو اومدطبقه بندی: اشعار زابلی، مطالب زابلی،

تاریخ : شنبه 6 دی 1393 | 10:16 ب.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات
.: Weblog Themes By Moheb Ali Rahat Dahmardeh :.