دل مه داشِ افسوزَه ،خداجان

که سیستو ملک نیمروزَه خداجان

اَزی رَخت که چُک کردَه و بَرما بخت

اُو ِ خواردَه و می روزَه خدا جان

ای ملک نیمروز و ای ملک نیمروز

اَزار نالَه صد لَگ آ اُ اَوسوز


واوا گل افروز، واوا گل افروز


وَ دنبال تو می گردُ شب و روز

اَوال از ملک کیخسرو بگیره

سَرو سَه کاتِ نَ از نُو بگیره

بی یَیه تَه باز دوو ِ چُنگ طلایی

و کَنگِ لوک از اِلمند اُ بگیره

شَمال باد که از نیزار میومَه

طبیب بو وَر سَر بیمار میومَه

خوشا سیستو خوشا دورون سیستو

کَز اَرسون یُو شِرَنگ سوار میومَهبرگردان به فارسی

دل من کوره افسوس هاست خداجان
که سیستان همان ملک نیمروز است

از این رختی که بخت برقامت ما پوشیده است

برای خوراندن آب به زمین نیز باید برمدار نوبت بمانیم
ای سرزمین نیمروز وای سرزمین نیمروز
هزاران ناله و صدها هزار آه و افسوس
آفرین و درود بر گل افروز
به دنبال تو می گردم شب و روز
بیایم از سرزمین کیخسرو (سیستان) خبر بگیریم
سروسامان تازه ای به آن ببخشیم
بیا تا بار دیگر از ساحل طلایی هامون

سوار بر شتر (نر) از هیرمند(هلمند) اب برداریم
شمال بادی که از فراز نیزار می آید
همچون طبیبی بر سر بیمار می آید

خوشا سیستان، خوشا دوران سیستان

که از هر سویش شیهه اسبی با سوار به گوش می رسد


تصنیف گل افروز از آلبوم اوشیدا - محسن ذوالفقاری
طبقه بندی: اشعار زابلی،

تاریخ : دوشنبه 17 شهریور 1393 | 09:37 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات
.: Weblog Themes By Moheb Ali Rahat Dahmardeh :.