کنجه حسین دادلک نونه رَ پور کرده بو
        
مردینیو خه تیر چوو چشنه کُور کرده بو


چش که کورَ نمبینه لودس و لپُ گیر که


کفلز نمکِ در دگْ رخته نو شُور کرده بو

دیشنه و جای اوجیزک لیتی و روی کُته بشت

لیتی ر گربه خواردنو پوز نه چُور کرده بو


توضیح برخی واژه ها :

دادلک : مصغر اسم دادالله / پور : توی تنور انداختن نان / لودَس : یک کف دست از چیزی / لپ : یک دست پر از چیزی / گیرک : یک چنگ از چیزی / کفلز : ملاقه / اوجیزک : اشکنه / لیتی : حلوای رقیق / پوز نه چور کرده بو : دماغ سوختگی برایش ایجاد کرده بود (که یک اصطلاح سیستانی است)

[ کورنامه ی نیمروز - غلامعلی رئیس الذاکرین دهبانی ]طبقه بندی: اشعار زابلی،

تاریخ : سه شنبه 11 شهریور 1393 | 10:36 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات
.: Weblog Themes By Moheb Ali Rahat Dahmardeh :.